oefening V bij les 5

Veroordeling van de huisvrouw van Lowijs de Can, huisvrouw van Franchois Christiaen, husvrouw van Pieter vanden Broere, huisvrouw van Nicolaijs Knockaert, huisvrouw van Adriaen Caestecker, huisvrouw van Pieter de Turck, weduwe van Frederick Bode en Jan Vermeersch en zijn huisvrouw. Brugge, kasselrij Ieper nr. 217 p.64