Wat doen we

Interesse in familiekunde?

Onze afdeling biedt jaarlijks een waaier van activiteiten aan haar leden. De voordelen van het lidmaatschap overstijgen echter de afdelingsgrenzen. Elke Vlaamse provincie is onderverdeeld in meerdere afdelingen die telkens een eigen activiteitenkalender hebben. Een nationaal FV-centrum voor familiegeschiedenis en talrijke provinciale FV-centra bieden de bezoekende genealoog een ruim assortiment aan gespecialiseerde documentatie, bronnenmateriaal, digitale databanken … om met succes zijn hobby uit te beoefenen.

Als lid kan men om het even waar in Vlaanderen genieten van de voordelen van het lidmaatschap. Los van eventuele tijdschriften verstuurd door gewestelijke afdelingen, ontvangt elk lid het FV-tijdschrift “Vlaamse Stam”.

Zijn uw “Roots’ echter verbonden met de Westhoek of is onze regio met uw bezoek net uw uitvalsbasis, dan verwelkomen wij u graag. Wij voegen er bij voorbaat aan toe dat uw lidmaatschap van groot belang is voor onze werking, en onrechtstreeks zelf voor de verdere ontwikkeling van onze gratis raadpleegbare bestanden.

Op onze website en in ons tijdschrift Merghelynck verneemt u meer bijzonderheden over de werking van onze afdeling en krijgt u een overzicht van interessante publicatie. Elders op onze website vindt u relevante genealogische wetenswaardigheden over de Westhoek zich op.