Terrier der Prochie van Clercken – 1686

Auteur(s): 

Ignace DEBRUYNE

Dit boek bevat niet alleen de transcriptie van het Landboek zelf, maar ook van de Ommeloper en Verhoofding uit 1686, en voorts aanvullingen uit 1747 en 1798. Liefst 1022 percelen worden beschreven. De index omvat meer dan 1000 personen, pachters of eigenaars, uit 1686, 1747 en 1798; daarnaast ook organisatie-eigenaars, straatnamen, terreinbijzonderheden en andere bouwsels en constructies.

Het boek kan verkregen worden bij de auteur, ignace.debruyne@advalvas.be en bij FV regio Ieper-Diksmuide, door overschrijving van 30 EUR (+ 7 EUR portkosten) op rekening BE17 7383 2934 4021.