Archief in de kijker

OCMW archief Ieper

Een archief stuk in de kijker uit het Sint-Jans Godshuis

Bij overlevering, vertellen de zusters dat de H.Godelieve, omstreeks 1070, toen zij de mishandelingen van haar echtgenoot Bertulf ontvluchtte, alhier overnachtte.

In 1277 werd het bestaan van dit Godshuis voor altijd verzekerd door tussenkomst van Pieter Broederlam en zijn echtgenote Beatrix. Zij begiftigden ongetwijfeld rijkelijk het gesticht dat zij deden herbouwen en van een kapel voorzien.Deze werd door de bisschop van Terenburg gewijd met St Jan de Doper als patroon. Volgens een oorkunde uit de proosdij van 1279 mochten de vreemdelingen , die men in het Godshuis herbergde, de goddelijke diensten aldaar bijwonen.

Het jaarlijks inkomen van het St Jansgodshuis bedroeg op het einde van de 18e eeuw omtrent 1400 gulden, hetzij ongeveer 2.530 goudfrank. Deze som diende om arme vreemdelingen, voorzien van goede getuigschriften, gedurende drie dagen huisvesting en voedsel te verschaffen.

In 1801 kregen de zusters vanwege de Burgerlijke Godshuizen opdracht oude vrouwen te verzorgen en in 1813 werd het St Jansgodhuis tijdelijk met dit van de Belle verenigd.

In 1847 hielden de zusters er zich met het onderwijs en de opvoeding van Ieperse kinderen bezig. Het schijnt dat ze zelfs een kostschool hielden. Zij bleven evenwel oude ziekelijke vrouwen verzorgen.

In de kapel wordt de H. Godelieve sedert onheuglijke tijden vereerd en aanroepen, bijzonderlijk door oog- en keellijders en door personen, die in het huwelijk ongelukkig zijn.

OCMW nr. 286

Register van de renten en eigendommen opgemaakt door de ontvanger Willem van Heule, 1558 – papier, 42 folio’s – 1 register